Identiteitscontroles

Een identiteitscontrole is een standaard procedure. Elke burger die van zijn vrijheid wordt beroofd, of die een misdrijf heeft gepleegd, wordt op zijn identiteit gecontroleerd. Deze regeling is echter nog uitgebreider. Politieambtenaren hebben namelijk het recht om alle personen te controleren waarvan zij vinden dat ze zich op een ‘verdachte’ manier gedragen. Het gaat dan over een vermoeden van een lopend opsporingsbevel, poging of voorbereiding van een misdrijf of mogelijke verstoring van de openbare orde. Ook omstandigheden van tijd of plaats kunnen aanleiding geven tot een identiteitscontrole.
Als burger heb je niet het recht om een identiteitscontrole door een politieambtenaar te weigeren (het is echter niet strafbaar van dit te weigeren). Indien je de controle zou weigeren, heeft de politie het recht om je maximaal 12 uur van je vrijheid te beroven om je identiteit te achterhalen. Politieambtenaren mogen, in het geval van een administratieve arrestatie, je identiteitskaart of andere documenten slechts inhouden voor de tijd die nodig is om je identiteit te achterhalen. (indien de politie documenten in beslag neemt of eigendommen en ze achterhalen je identiteit niet, is er kans dat je deze nooit terugziet: ze behoren immers ‘niemand’ toe)