Nieuw adres Nahuel

Juan “Nahuel” Manuel Bustamante Vergara is overgeplaatst naar een gevangenis in de provincie Andalusië. Het adres waarop je hem kan schrijven is dus ook veranderd! Door het strenge gevangenisregime kan hij maar twee brieven per week ontvangen en mag hij er maar twee per maand versturen, maar via plataformanahuellibertad laat Nahuel weten dat alle kaartjes, brieven en steunbetuigingen hem ontzettend veel deugd doen, en dat het hem spijt dat hij niet meer brieven kan beantwoorden. Meer info over Nahuel (SXE Madrid) kan je hier vinden.

Je kan Nahuel schrijven op het volgende adres :

photo46487906129389656

Posted in Nahuel, Spanje | Comments Off on Nieuw adres Nahuel

Solidariteit en medeplichtigheid met de gearresteerde kameraden in Brenner (Italië)!

brenner

FORTUNE DOESN’T ALWAYS FAVOR THE BRAVE

Solidariteit en medeplichtigheid met de gearresteerde kameraden in Brenner.
Apocalyptische scenario’s van een fascistische toekomst, rechtse krachten die terrein winnen in Europa, muren die worden opgetrokken en grenzen die gesloten worden, deportaties en detentiecentra.

De leiders van het globale kapitalisme staan op het punt de Brenner pas te sluiten om de doorgang van menselijke wezens te stoppen. Mensen moeten ten alle koste gestopt worden, zelfs als dat de grondwettelijke principes van de EU zelf tegenspreekt, terwijl die EU in elkaar stuikt. door de confrontatie met de eerste migratiegolf.

Continue reading

Posted in Italië, No Border | Comments Off on Solidariteit en medeplichtigheid met de gearresteerde kameraden in Brenner (Italië)!

Fria Kungsan 15 Interview

Dertien antifascisten werden in Stockholm, Zweden, veroordeeld tot gevangenisstraffen na rellen gelinkt aan een protest tegen een Zweedse nazipartij tijdens de verkiezingen van 2014. Meer informatie en een oproep tot solidariteit kan je hier vinden.
Brighton ABC heeft samen met Fria Kungsan 15 enkele vragen gesteld aan de eerste gevangene die na drie maanden gevangenisstraf is vrijgelaten.

English (original) version : Brighton ABC – Fria Kungsan 15 interview

Wat voor steun heb je gekregen tijdens je gevangenisstraf?
Bovenal geschreven steun. Er ging amper een dag voorbij zonder brieven en steun van vrienden en kameraden, wat een beetje een rariteit is in de gevangenis. Mensen buiten hebben zich ook Continue reading

Posted in friakungsan15, Zweden | Comments Off on Fria Kungsan 15 Interview

Libérez Antoine!

liberez-antoine1 liberez-antoine2. liberez-antoine3 liberez-antoine4

Posted in Antoine, Frankrijk, LoiTravail | Comments Off on Libérez Antoine!

june11

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Antoine, politieke gevangene in Lille, gaat in hongerstaking.

Aan het begin van de vakbondsbetoging tegen de “loi travail” in Lille op dinsdag 17 mei, sprongen tientallen flikken zonder aanleiding op onze kameraad Antoine, een welbekende militant van de CGT van Valenciennes en van Alternative Libertaire. Later hoorden we dat de enige aanleiding voor deze “preventieve” arrestatie (vergelijkbaar aan Minority Report) de politieke en syndicale activiteit van Antoine was. Geen enkel feit voorafgaand aan zijn arrestatie werd hem ten laste gelegd. Continue reading

Posted in Antoine, Frankrijk, LoiTravail | Comments Off on Antoine, politieke gevangene in Lille, gaat in hongerstaking.

Proces tegen anarchisten – Verslag van de zitting van de Raadkamer

Brussel – Op 10 mei vond dus de zitting van de Raadkamer plaats die moest beslissen over het al dan niet vervolgen van 12 anarchisten voor terrorisme.

De zitting liep een beetje in het honderd vermits de rechter de kwestie van de taal opwierp waarin het eventuele proces gevoerd zou worden. Inderdaad, alle mogelijke beklaagden hebben niets verklaard tijdens hun ondervragingen, maar een meerderheid van hen heeft niets verklaard… in het Nederlands ! Evenwel werd de procedure verdergezet in het Frans… Ze konden er niet aan uit over hoe ze dit “probleem” voor de moment konden regelen, en aldus werd de zitting uitgesteld. Er werd voorlopig nog geen nieuwe datum vastgelegd.

De beklaagden staan dus nu met beide voeten in een nieuwe fase van “juridische tijdsrekening”. We moeten evenwel een oogje gericht houden op heel deze zaak – zonder alarmistisch te gaan doen – en het gerecht niet toelaten om haar werk stilletjes te verrichten zonder dat er solidariteit getoond wordt met deze kameraden.

Trouwens, ook al dateren de feiten van enkele jaren geleden, de wereld is ondertussen nog niet zo veel veranderd en het is altijd de moment om te revolteren!

Revolteren, ook nu, of het nu na de revoltes in de gevangenissen is die op deze moment plaatsvinden, tegen de schande die de zogenaamde “45 uren-wet” is, in solidariteit met het verzet in de gesloten centra, tegen de alsmaar moeilijker levensomstandigheden of de dagelijkse vernederingen die ons opgelegd worden door de burgermoraal… Het ontbreekt niet aan redenen, noch aan gelegenheden.

Solidariteit in strijd.

Overgenomen van https://lalime.noblogs.org

Posted in Belgie, Belgium, Brussel | Comments Off on Proces tegen anarchisten – Verslag van de zitting van de Raadkamer

Info & discussie : Anarchisten voor de rechter wegens “terrorisme”?

Het parket wil 12 anarchisten en anti-autoritairen in Brussel voor de rechter brengen wegens “terrorisme”. Het lijkt ons hoog tijd om samen te zitten om informatie over het dossier te delen en na te denken over actieve solidariteit. (wie meer wil weten kan volgende tekst lezen op de website van La Lime, de Brusselse solidariteitskas: https://lalime.noblogs.org/post/2016/03/31/over-het-komende-proces-tegen-anarchisten-en-anti-autoritairen-in-belgie/).
We vragen om deze aankondiging door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden.

Maandag 23 mei, 20u00 in AC ‘t Assez, Sparrestraat 1A, Gent
Info & discussie: Anarchisten voor de rechter wegens “terrorisme”?

Tussen 2008 en 2014 heeft de Belgische staat een groot onderzoek gevoerd naar diverse strijden: tegen de gesloten centra, de grenzen, de gevangenissen en tegen autoriteit en uitbuiting in het algemeen.
Na jaren van onderzoek, waarbij kosten noch moeite werden gespaard, wil de staat vandaag 12 anarchisten en anti-autoritairen voor de rechter brengen wegens “terrorisme”.
Deze repressieve slag viseert niet enkel de 12 beschuldigden maar iedereen die wil strijden vanuit zelforganisatie, directe actie en vijandigheid tegenover alle autoriteiten.
Dit alles vindt plaats in een context van groeiende repressie tegen iedereen die niet past in het plaatje van de macht: stakers; rebellen, migranten, ongewensten,…
Op deze avond zal een woordje uitleg gegeven worden over het dossier.

Wie één van ons raakt, raakt ons allemaal! Actieve solidariteit!

Posted in Belgie, Belgium, Brussel, Gent | Comments Off on Info & discussie : Anarchisten voor de rechter wegens “terrorisme”?

Poster (FR) in solidariteit met de gevangenen

affiche_attaquons

Posted in Belgie, Belgium, Brussel | Comments Off on Poster (FR) in solidariteit met de gevangenen

Beelden van in de gevangenis in Lantin

Via een parlementslid zijn er beelden naar buiten gekomen van de situatie in de gevangenis in Lantin. Deze beelden geven weer een zicht op hoe onhoudbaar en mensonterend de situatie in de gevangenis is.

773949613 2707520781 3119069420 3274271628

Posted in Belgie, Belgium, Lantin | Comments Off on Beelden van in de gevangenis in Lantin