In de cel

4. In de cel
– Mag ik een vertrouwenspersoon inlichten?
Een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht om een vertrouwenspersoon in te lichten. Het zal de ondervrager of een door hem aangewezen medewerker zijn die jouw vertrouwenspersoon, via het meest voor de hand liggende communicatiemiddel, zal inlichten.
Er bestaat een uitzondering op dit recht op het inlichten van een vertrouwenspersoon: de inlichting kan door de bevoegde magistraat worden uitgesteld voor de duur die nodig geacht wordt om de belangen van het onderzoek te beschermen. In dat geval vreest men dat door deze inlichting bewijzen dreigen te verdwijnen, betrokkenen van een strafbaar feit ingelicht zouden worden of dat de verdachte zich aan het onderzoek zou kunnen onttrekken.
– Heb ik recht op medische bijstand?
Elke verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, heeft het recht op medische bijstand. Je kan hiervoor een beroep doen op een aangewezen arts of op een arts die je zelf verkiest. In het laatste geval zal je zelf de kosten moeten betalen.
– Verlenging van de vrijheidsberoving (gerechtelijke arrestatie)
De bevoegde magistraat kan een verlenging van de gerechtelijke arrestatie bevelen. De verlengde termijn mag niet meer dan 24 uur duren. Tijdens deze nieuwe periode van 24 uur, heeft de verdachte het recht om opnieuw dertig minuten een vertrouwelijk overleg te plegen met zijn advocaat. In de verlengde periode heb je opnieuw bijstandsrecht. Je advocaat zal door de bevoegde magistraat worden ingelicht over de plaats en het tijdstip van de ondervraging. Als de advocaat niet tijdig aanwezig kan zijn, mag het voorziene verhoor reeds aanvangen. Nadien mag je advocaat de verhoorkamer binnen komen.