Foto’s en vingerafdrukken

De politieambtenaren hebben het recht om vingerafdrukken te nemen van iedereen die een strafbaar feit heeft gepleegd (uitgezonderd kinderen jonger dan 14 jaar). Je moet wel ter beschikking staan van het gerecht of van de Dienst Vreemdelingenzaken. De politie mag dus geen vingerafdrukken nemen, wanneer je een klein misdrijf hebt gepleegd.
Wanneer je door de politie gearresteerd wordt op grond van verstoring van de openbare orde, zullen er foto’s van jou gemaakt worden. De politie heeft ook het recht om foto’s van jou te maken indien ze jou niet kunnen identificeren binnen de arrestatietermijn. In alle gevallen waarin de politie gerechtigd is om vingerafdrukken van jou te nemen, zijn ze eveneens gerechtigd om foto’s van jou te maken. De foto’s worden opgeslagen in de databank van de politie. Ze kunnen later gebruikt worden om jou te identificeren in het kader van eventuele ordeverstoringen of andere inbreuken. De politie is niet strafbaar als ze legitieme dwang gebruiken om vingerafdrukken en foto’s van jou te nemen. In sommige gevallen tracht de politie je vingerafdrukken ook te nemen bij administratieve aanhouding of bij een klein misdrijf. Je kan altijd proberen te weigeren je foto’s en vingerafdrukken te geven, dit loopt echter niet altijd even leuk af. Als je lacht op de foto (al is het maar een heel klein lachje), zal je achteraf normaal niet herkend worden in de databank (heeft te maken met kleine spiervertrekkingen)